Joaquim Folch i Torres

(1886-1963)

Historiador de l’art, museòleg i crític d’art.  Fou director general dels Museus d’Art de Barcelona (1920-1939), des d’on va salvar les pintures murals romàniques. El 1932 es va fer càrrec de la conversió del Cau Ferrat en museu públic (1933-1936).  També va ser professor de l’Escola Superior dels Bells Oficis.

 

Va dirigir la «Pàgina Artística» de «La Veu de Catalunya» (1910- 1924; 1931-1933) i, a vegades, emprà el pseudònim de «Flama».  Les seves orientacions influïren a molts dels joves noucentistes, així com desvetllà una atenció molt destacada vers l’Art del Jardí.  Creà i dirigí  «Vell i Nou» (1915-1917)  la «Gaseta de les Arts»  (1924-1930), el «Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona» (1931-1937), així com la col·lecció Monumenta Cataloniae.

Publicà nombrosos estudis i monografies sobre art, patrimoni i artistes, que li valgueren el reconeixement internacional.

Ha deixat, inèdita, una ambiciosa Història de la pintura catalana del segle XIX.

En l’actualitat la Biblioteca d’Art del MNAC porta el seu nom.

 

« L’esforç modern per a construir la Història artística és comparable a l’esforç dels naturalistes en el segle XVIII per a conèixer la terra i la vida. Resta potser anàloga la desproporció dels nostres medis d’estudi amb els que compten els estudiosos d’altres terres.

Historiar en català esdevé també en la mesura petita en que és possible Història catalana»

(1928. Resum de la Història General de l’Art)

  

També podeu consultar:

OBRA EDITADA:

LITERATURA

La Rulota, 1925
Poesies, 1955

HISTÒRIA DE L’ART

Novas Científiques de Ferran Alsina ( traducció al català per Joaquim Folch i Torres) 1904
La lley de les formes 1912
Sobre l’art del moble a Catalunya 1913
Museus d’Art i d’Arqueologia de Barcelona. Guia Sumària 1915
Una visita al Museu de Barcelona 1916
Meditacions sobre l’arquitectura 1917
L’obra d’Isidre Nonell 1917
El arco del antiguo coro de la Seo de Urgel. The arch of the ancient choir of the Cathedral of the Seo de Urgel 1919
L’Alba de l’abat Biure 1920
Adquisicions del Museu de Barcelona 1920
El pintor Martí i Alsina. Els precedents artístics. L’home i l’artista. L’obra 1920
Notícia sobre la ceràmica de Paterna i sobre els materials procedents de les excavacions de 1908 a 1911. Adquirits per la Junta de Museus 1921
Història de l’Art. Egipte 1921
Història de l’Art. Mesopotàmia 1922
Els antics vidres catalans esmaltats 1926
Museo de la Ciudadela. Catálogo de la Sección de Arte Románico 1926
Santiago Marco 1926
El retaule de la Confraria dels Revenedors 1926
Resum de la Història General de l’Art. Vol. I 1927
Resum de la Història General de l’Art. Vol. II 1928
La Cerámica 1928
La escultura policroma 1928
La cerámica de Paterna 1931
Les pintures murals romàniques de Santa Maria de Tahull 1931
La Capella de Sant Jordi al Palau de la Generalitat 1931
Introducció. Catàleg de la col·lecció d’indumentària de Manuel Rocamora 1933
Frontales románicos catalanes del Museu d’Art de Catalunya 1934
Catàleg del Museu de Catalunya. Art Romànic. Art Gòtic. Art del Renaixement. Art Barroc. 1936
Secció Maricel del Museu del Cau Ferrat de Sitges. Inauguració de la reunió temporal d’obres de “El Greco” existents als Museus de Catalunya. Vè. Aniversari de la mort de Santiago Rusiñol 1936
L’Art Catalan du Xe. au Xve. siècle 1937
Els dibuixos de Víctor Català 1955
La pintura romànica sobre fusta 1956
L’Art Català (direcció, pròleg i col·laboració) 1957
Fortuny y Barcelona. Discursos leídos en la solemne recepción pública de Don Joaquim Folch y Torres el 18 de Diciembre de 1959. Real Academia de Bellas Artes de San Jorge 1959
Fortuny 1962

COL·LABORACIONS EN DIVERSES PUBLICACIONS:

«Lo Conceller» 1898, 1899
«La Renaixensa» 1899, 1900
«L’Atlantida» 1900
«Gent Nova» 1907, 1908
«La Veu de Catalunya» 1907, 1908, 1920, 1923, 1927,1931, 1932,1933
«Cu-Cut!. Calendari» 1908, 1909, 1911, 1912
«La Cataluña» 1908, 1909
«La Veu de Catalunya. Pàgina Artística» 1910-1924
«Hojas Selectas» 1911
«Almanach dels Noucentistes» 1911
«Anuari de l’Insitut d’Estudis Catalans» 1911, 1915, 1923, 1926
«Foc Nou» 1911
«Cataluña Textil» 1912, 1913, 1932
«Hojas Selectas» 1913
«Catalunya» 1913, 1914, 1932, 1937
«Museum» 1914
«Les Tendances Nouvelles» 1914
«Joventut Tèxtil» 1914
« Vell i Nou» 1915-1917
«España» 1916

«Themis» 1916
«La Revista» 1916, 1933
«Almanac de La Revista» 1917, 1919
«Indústria Tèxtil» 1917
«D’Ací D’Allà» 1918, 1919, 1920, 1922, 1923, 1928, 1931
«El Dia» 1918, 1919, 1920, 1921, 1922
«Baluard de Sitges» 1921
«Revista del Centre de Lectura de Reus» 1922
«La Publicitat» 1922
«Gaseta de les Arts» 1924-1930
«Mercurio» 1924
«Revista de Catalunya» 1925, 1926
«Gaceta de Bellas Artes» 1926
«Franciscalia» 1928
«Gazette des Beaux-Arts» 1930
«Cahiers d’Art» 1931
«Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona» 1931-1937
«OC. Revista de la Renaissença dels paises d’Oc» 1932
«Mouseion» 1932
«L’Illustration» 1937
«0 Figura. Homenaje informal a Velázquez» 1960
«La Vanguardia» 1934-1936
«Serra d’Or» 1961
«Canigó» 1961
«Destino» 1950-1963

COMUNICACIONS A CONGRESSOS:

«Une série nouvelle de céramique hispano-arabe découverte à Paterna» Congrès d’Histoire de l’Art. Compte-Rendu. Analytique. Paris 1922. Actes du Congres d’Historie de l’Art Paris: Les Presses Universitaires de France 1923

«Peinture et orfèvrerie les origines de la peinture sur panneaux». La Catalogne a l’epoque romane Paris: Université de Paris. Institut d’Art et d’Archéologie. Fondation Cambó 1932

«Peinture murale». La Catalogne a l’epoque romane Paris: Université de Paris. Institut d’Art et d’Archéologie. Fondation Cambó 1932

«La peinture sur panneaux». La Catalogne a l’epoque romane Paris: Université de Paris. Institut d’Art et d’Archéologie. Fondation Cambó 1932

«Les Vergos» La Peinture Catalane a la fin du Moyen Age Paris: Université de Paris. Institut d’Art et d’Archéologie. Fondation Cambó 1933

« Imitation de la peinture byzantine dans le davant-d’autel romans catalans» . Stockholm: Resumés des communications. XIII Congrès International d’Histoire de l’Art 1933

«La défense des musées contre les incendies» . Stockholm:Resumés des communications. XIII Congrès International d’Histoire de l’Art 1933