FFT 0051

Plegamans. Can Folch. Trobada de família, colònia i amics. 1 Josep M. Folch i Torres, fills 2 Ma.Rosa, 3 Núria,

4 Montserrat, 5 Josep M. i 6 Jordi. Nebodes: 7 Isabel i 8 Àgata Folch i Camarasa i 9 Ma.Pepa León i Folch amb el seu promès 10 Bru Romeu. Cunyada 11 Teresina Camarasa i Serra. No identificats en la foto, del poble i de la colònia: Maria i Joan Casajoana, Josefina, Nani i Margarida Teixidó, i Laieta de cal Baster