FFT 0056

1945? Plegamans. Terrassa de Can Folch. 1 Josep M. Folch i Torres, 2 Sr. Manén, 3 Montserrat Folch i Camarasa i Alfred Viñas i Torrente, 4 Ma.Lluïsa F. i C. i Manel Trias i Bertran, 5 Roser F. i C. i Francesc Comelles i Lamarca. 6 Sra. Garriga. No identificats: Sr. Vidal i Sr. Garriga