FFT 0057

1926, desembre. Barcelona, Fira de Santa Llúcia. Josep M. Folch i Torres, la seva muller Maria Camarasa i Serra i fills: Ramon (el nadó a coll de la mainadera), Montserrat (amb barret) i Ma. Lluïsa (de cara); al seu costat el caparró blanc embolicat correspon a la Roser