FFT 0282

1950, 15 de desembre. Retrat mortuori de Josep Maria Folch i Torres.