FFT 0332

1928(?). Plegamans. Can Folch, font de les Granotes o els Ocells. Ramon Folch i Camarasa.