FFT 0495

1930 i escaig. Barcelona. Museu d’Art de Catalunya. 1 Carles Pi i Sunyer, 2 Ventura Gassol, 3 Joaquim Folch i Torres.