FFT 1425

Calaf. 1982, 9 de gener. Inauguració de la Sala Josep Mª Folch i Torres, al Casal de Calaf, dins els actes del centenari del seu naixement. Roser i Mª Lluïsa Folch i Camarasa, filles de l’escriptor, són cridades a descobrir la placa commemorativa.