Aquest mes hem rebut la donació de Assumpció Buhigas Casadevall a la Fundació Folch i Torres, llibres de Josep Maria Folch i Torres, una col·lecció que conservava la seva família i que ara també forma part del nostre Arxiu.