Patronat de la Fundació

Oriol Izquierdo Llopis

President

Josep Mª Viñas i Folch

Vicepresident

Jordi Folch i Pons

Director i Vocal

Anna Corbella Albero

Vocal

Josep M. Serraviñals i Arumí

Vocal

Lluís Folch i Pons

Vocal

Montserrat Comelles i Folch

Secretària i Vocal

Mercè Vidal i Jansà

Vocal

Oriol Viñas i Folch

Vocal

Oriol Lozano Rocabruna

Representant de l’Ajuntament

Miquel Truyols i Rocabruna

Vocal

Eulàlia Pérez Vallverdú

Vocal

M. Teresa Duran i Armengol

Vocal