Patronat de la Fundació

Oriol Izquierdo Llopis

President

Josep Mª Viñas i Folch

Vicepresident

Jordi Folch i Pons

Director i Vocal

Anna Corbella Albero

Vocal

M. Teresa Duran i Armengol

Vocal

Montserrat Comelles i Folch

Secretària i Vocal

Miquel Truyols i Rocabruna

Vocal

Josep M. Serraviñals i Arumí

Vocal

Oriol Lozano Rocabruna

Representant de l’Ajuntament

Eulàlia Pérez Vallverdú

Vocal

Mercè Vidal i Jansà

Vocal

Oriol Viñas i Folch

Vocal