A l’ocasió de la Festa Major de Sant Martí I Festa del Vi Nou a Calonge aquest novembre 2023, l’alcalde Jordi Soler va inaugurar dues exposicions fotogràfiques “Els carrers i les places de Calonge I Sant Antoni, segles XIX I XX” i “Els masos i masies de Calonge I Sant Antoni I rodalia”, organitzades pel Club Motor Clàssic Calonge, la fundació Remença XXI I en Salvador Vilar.

En Salvador Vilar va aconseguir fer fotografies de 112 masies I ens va explicar que alguna datava del 1300. Segons l’estudi de la pagesia calongina d’en Pere Caner, “la majoria d’aquestes masies calongines tenen origen de molt temps enllà. Clar que les reformes les han transformades de soca-rel, però hi ha proves documentals, en moltes, de l’Edat Mitjana, I qui sap si, en les albors de la nostra civilització, ja existien. Sembla que el nom del mas pot canviar segons va passant el temps o la gent que hi viu. Molts calongins van descobrir en aquesta ocasió que l’antic “Mas Marell” anomenat més tard el “Mas Segarra”, ara es diu el “Mas Sagran”.

Per acompanyar aquest acte d’homenatge a aquest habitatge que fa part de la història I de la identitat de Catalunya, no hi podia faltar el poema “La Masia” que en Ramon Folch I Camarasa va escriure a 17 anys.