FFT 0008

1908. Josep M. Folch i Torres, a 28 anys. Retornat de l’exili el 1907