FFT 0026

1932. Maria Camarasa i Serra a 45 anys, muller de Josep Maria Folch i Torres. Fotografia del passaport pel viatge a París pel 20è aniversari de casament