FFT 0035

1925, març. Barcelona, despatx de can Folch, al c. Diputació 337. Ma. Lluïsa i Jordi Folch i Camarasa