FFT 0055

1913. Barcelona. Can Folch, c. Diputació 310. Josep Maria Folch i Torres, la seva muller Maria Camarasa i Serra i la primera filla, Maria Rosa