FFT 0059

  1. Família de Josep Maria Folch i Torres i Maria Camarasa i Serra. Josep Maria Folch i Torres, la seva muller Maria Camarasa i Serra i llurs nou fills 1 Ma.Rosa, 2 Núria, 3 Montserrat, 4 Josep Maria, 5 Jordi, 6 Ma.Lluïsa, 7 Roser, 8 Ramon i 9 Margarida