FFT 0060

1926. Barcelona. Can Folch,c. Diputació 337. Mirant teatre al pati (interpretat per Josep M. i Jordi?). Josep Maria Folch i Torres, la seva muller Maria Camarasa i Serra i fills: d’esquerra a dreta, davant Roser i Ma.Lluïsa, darrere Montserrat, Núria, Ramon a la falda de sa mare i Ma.Rosa