FFT 0063

Maria Camarasa i Serra. Muller de Josep Maria Folch i Torres