FFT 0066

1919, agost. Torre de Cabdella. 1 Josep M. Folch i Torres amb la seva muller 2 Maria Camarasa i Serra i fills 3 Ma.Rosa,

4 Núria i 5 Montserrat. 6 Teresina Camarasa i Serra