FFT 0279

1950, 16 de desembre. Retrat mortuori de Josep Maria Folch i Torres, per A. Batllori.