FFT 0294

1927. Plegamans, Can Folch. Posteriorment encara s’aixecarà un segon pis a la casa.