FFT 0302

  1. Plegamans. Can Folch, la glorieta i la torre. Fills de Josep M. Folch i Torres: 2 Montserrat, 3 Josep M., 4 Ma. Rosa, 5 Jordi, 6 Ma. Lluïsa, 7 Roser i 10 Núria Folch i Camarasa. Filles de Lluís Folch i Torres: 1 Àgata i 9 Madrona Folch i Camarasa. 8 Ma. Pepa León i Folch, filla de Mercè Folch i Torres