FFT 0469

Barcelona. Concert de Belles Arts. 1 Josep M. Folch i Torres i muller Maria Camarasa i Serra, 2  Lluís Folch i Torres i muller Isabel Camarasa i Serra, i tres germanes més Camarasa i Serra: 3 Rosa, 4 Rafaela i 5 Teresina.