FFT 0491

1920, juny. A la porta de Sant Climent de Taüll. D’esquerra a dreta: Joaquim Folch i Torres, Sra. Steffanoni, Sr. Franco Steffanoni (pioner en l’extracció de frescos del seu emplaçament original), Sra. Vidal, Sr. Joan Vidal i Ventosa i fill, i J.F. Ràfols.