FFT 0497

1930 i escaig. Barcelona. Museu d’Art de Catalunya. 1 Joaquim Folch i Torres.