FFT 0541

Empúries. 1 Joaquim Folch i Torres i la seva muller 2 Orsina Baget amb 3 el Dr. Gómez Moreno i la seva filla 4 Elena.