FFT 1294

1956. Pepeta Fornès. A Manuel Franch. Estrenà molts personatges del teatre de Josep Mª Folch i Torres.