FFT 1363

Orsina Baget Tarrés, esposa de Joaquim Folch i Torres.