FFT 1427

Calaf. 1982, 9 de gener. Inauguració de la Sala Josep Mª Folch i Torres, al Casal de Calaf, dins els actes del centenari del seu naixement. Mª Lluïsa i Roser Folch i Camarasa, filles de l’escriptor, són acomiadades entre aplaudiments dels “Pastorets de Calaf”.