Hem visitat la Casa Masó, a Girona, on aquest 8 d’octubre s’hi ha inaugurat la mostra “L’almanach dels Noucentistes: la consolidació d’un moviment”. El bust de Joaquim Folch i Torres, que hem cedit per a l’exposició, hi té un paper destacat. D’aquesta manera se segueix difonent l’obra i el llegat Folch i Torres: gràcies!